من ریزه کاری‌های بارانمدر سرنوشتی خیس می‌مانمدیگر درونم یخ نمی‌بندیبهمن‌ترین ماه زمستانمرفتی که من یخچال قطبی رادر آتش دوزخ برقصانمرفتی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 40 بازدید
پنجره ات را باز کن... جیره شهریورت دارد به اتمام میرسد... هوا دلش هوای عاشقی کردن میخواهد... هوا دلش قدم زدن روی برگها ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 31 بازدید
رسمی نباش پیش من،اینجا اداره نیست قلبم سند به نام تو خورده،اجاره نیست شاید گناه میشود این بوسه ها ولی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 37 بازدید
در این محاکمه تفهیم اتهامم کنسپس به بوسه کارآمدی تمامم کن اگرچه تیغ زمانه نکرد آراممتو با سیاست ابروی خویش رامم ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 30 بازدید
نمیدانم از جان واژه های ابری من چه میخواهی...واژه هایی که بی حواس از گرم ترین فصل سال،دوست دارند ببارند...و ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 33 بازدید
عاشقم... اهل همین کوچه بن بست کـناری... که تو از پنجره اش پای به قلب من دیوانه نهادی... تو کجا...؟ کوچه کجا...؟ پنجره باز کجا...؟ من ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 33 بازدید
دلتنگی که به سراغت بیاید بی آنکه بدانی آرام آرام غرق میشوی در خاطرات دور و نزدیک... بی آنکه بخواهی،دست به ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 34 بازدید
دوستت دارم پریشان‌،شانه می‌خواهی چه کار؟دام بگذاری اسیرم‌،دانه می‌خواهی چه کار؟  تا ابد دور تو می‌گردم‌،بسوزان عشق کن‌ای که شاعر سوختی‌،پروانه ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 33 بازدید
تیر 94
1 پست
آذر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
8 پست
شهریور 92
13 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
12 پست